Komunikačné funkcionality pre serverovú časť z mojej bakalárskej práce

20.12.2014 | prečítaní: 170 | komentárov: 0

V tomto článku v krátkosti opíšem akými spôsobmi komunikoval server s klientmi v mojej bakalárskej práci.

Kominikácia medzi serverom a klientom bola zabezpečená vďaka Node.js cez Socket.IO.

Pre vytvorenie objektu Socket.io je potrebné zvoliť pod akým serverom má bežať. V mojom kóde je to zaručené zápisom:

var io = require(’socket.io’).listen(volbaServeru);

A následne je už umožnené posielanie dát, všetkým klientom, ktorí sú pripojení. Každý klient bude patriť do určitej miestnosti, čo umožňuje získavanie správ pre jeho hru. Pripojenie klienta do miestnosti vyzerá nasledovne:

io.on(’connection’, function (socket) {
    socket.join(room);
});

Server posiela správy klientom tromi rôznymi spôsobmi:

1. Posielanie správ všektým klientom v miestnosti:

io.sockets.in(room).emit(’sprava’, udaje);

2. Posielanie správ iba jednému klientovi

socket.emit(’sprava’, udaje);

3. Posielanie správ všetkým v miestnosti, okrem klientovi, ktorý posielal požiadavku:

socket.broadcast.to(room).emit(’sprava’, udaje);

Server má na starosti kontrolovanie dôležitých akcií, ktoré môžu byť vykonané klientom až po schválení serverom. Keď sa chce napríklad užívateľ pohnúť, musí poslať požiadavku serveru, ktorý ju spracuje a pošle odpoveď s verdiktom.

Späť

Okomentovať

Nick: Komentár:

Komentáre