Synchronizácia požiadavok od klientov v mojej bakalárskej práci

title img
Zdroj: Bakalárska práca: Hrášky - výučbová sieťová online hra na nácvik hlások a písmen (autor: Miroslav Matušťák; školiteľ: RNDr. Marek Nagy, PhD.)

V tomto článku priblížim jednu z problematík, ktoré som riešil vo svojej bakalárskej práci: Hrášky - výučbová sieťová online hra na nácvik hlások a písmen. Je to real-time sieťova hra, ktorá bola integrovaná do už existujúcej webovej aplikácie určená pre deti - Multimediálna čítanka external link. Konkrétne budem opisovať synchronizáciu požiadavok smerujúce od klientov na server.

čítaj viac..

15.12.2014 | prečítaní: 130 | komentárov: 27410

Potrebuje nás budúcnosť

title img
Zdroj: http://poohadventures.wikia.com/wiki/Westopolis_(Future)

Jules Verne napísal množstvo kníh v ktorých načrtol vízie za ktoré jeho diela zaradili medzi sci-fiction. Postupom času ľudstvo zisťovalo, že jeho knihy boli akousi utopickou predzvesťou naplnenia skutočnosti a reality. Vývoj nových technológií, duševného know-how a ľudskej húževnatosti ísť za novými víziami spôsobil, že nastalo prekročenie hranice fikcie na ceste k realite.

čítaj viac..

14.12.2014 | prečítaní: 334 | komentárov: 1